آغاز ثبت نام اوليه بخش گاتاشناسى بيست و هفتمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره

کانون دانشجویان زرتشتی در نظر دارد تا در راستای برگزاری بیست و هفتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، اقدام به ثبت نام اوليه بخش گاتاشناسی این دوره از همايش کند. 🖌مرحله نخست ثبت نام كه از امروز، ١٦ بهمن آغاز و تا ٢٦ بهمن ادامه