نام‌نویسی اوستاخوانی تمدید شد

نام‌نویسی بخش اوستاخوانی بیست و هفتمین همایش اوستاخوانی و گاتا‌شناسی مانتره (نخستین‌دوره مجازی) تا ۲۰ مهرماه تمدید گردید.
همکیشان عزیز می‌توانند جهت نام‌نویسی در بخش اوستاخوانی، به تارنمای رسمی مانتره به آدرس زیر مراجعه نمایند.
Www.manthra.kdz.ir

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس