نام‌نویسی مانترک تمدید شد!

نام‌نویسی بخش مانترک بیست و هفتمین همایش اوستاخوانی و گاتا‌شناسی مانتره (نخستین دوره مجازی) تا ٢۰ مهر ماه تمدید گردید.
همکیشان عزیز می‌توانند جهت نام‌نویسی در بخش اوستاخوانی، به تارنمای رسمی مانتره به آدرس زیر مراجعه نمایند.
Www.manthra.kdz.ir

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس