در کنارمان بودید و هستید

برای گذر از هر مسیری یقیناً به راهنمایی افرادی نیاز است که آن مسیر را زیستند و چه زیباست که ما از راهنمایی عزیزانی بهره جستیم که با وجود شرایط نامطلوب کنونی، همراه ما بودند و به ما یاری رساندند تا بتوانیم مانتره را برگزار نماییم.

بدین وسیله از تمامی داوران، اساتید و همراهان همیشگی مانتره تشکر می‌نماییم و از درگاه ایزد برایشان شادی آرزومندیم.
به امید دیدار یکایک شما عزیزان در بیست و هشتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره.

داور
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس