راه يافتگان به بيست و چهارمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره مشخص شدند

اسامى پذيرفته شدگان در بخش هاى گاتاشناسى، اوستاخوانى و مانترك، هم اكنون در تارنماى رسمى مانتره٢٤ قابل مشاهده مى باشد. هم چنين شركت كنندگان اوستاخوانى مى توانند با مراجعه به پروفايل خود امتياز خود در[…]

نام نويسى بخش هاى اوستاخوانى و مانترك بيست و چهارمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره تمديد شد

زمان نام نويسى در بخش اوستاخوانى و بخش مانترك، تا آدينه نهم تيرماه تمديد شد. علاقه مندان نيز مى توانند با مراجعه به تارنماى مانتره، ضمن كسب اطلاعات بيشتر، اسامى هاى ثبت شده از تاريخ[…]