جزييات مرحله مقدماتى بيست و ششمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره مشخص شد

•يزد(روز اول): چهارشنبه ٩ امرداد ماه 🕒ساعت ٣ پسين 📌تالار قاسم آباد •يزد(روز دوم): پنجشنبه ١٠ امرداد ماه 🕓ساعت ٤ پسين 📌تالار قاسم آباد •تهران: آدينه ١١ امرداد ماه 🕒ساعت ٣ پسين 📌تالار لعل نوذر[…]

ادامه …

فراخوان هاى اوستاخوانى، گاتاشناسى و مانترك بيست و ششمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مـــــانـــتـــره منتشر شدند

اينك كه بيش از يك ربع قرن از برگزارى تنها همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى زرتشتيان سراسر كشور مى گذرد، كانون دانشجويان زرتشتى دگر بار با افتخار تصميم به برگزارى هرچه بهتر و شايسته تر همايش[…]

ادامه …