گزارشی از مرحله مقدماتی مانتره در تهران

مرحله ی مقدماتی مانتره ۲۵ در تهران با ۵۰ شرکت کننده در سالن دبیرستان دوره اول رستم آبادیان در روز آدینه، ۱۸ امرداد ماه برگزار شد. خانم ها موبدیار دکتر راشین جهانگیری، موبدیار پریا ماوندی،[…]

جزييات مرحله مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره مشخص شد

“جزييات مرحله مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره مشخص شد” •يزد(روز اول): چهارشنبه ١٧ امرداد ماه 🕓ساعت ٤ پسين 📌سالن اجتماعات نرسي آباد •يزد(روز دوم): پنجشنبه ١٨ امرداد ماه 🕓ساعت ٤ پسين[…]