راه يافتگان به بيست و چهارمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره مشخص شدند

اسامى پذيرفته شدگان در بخش هاى گاتاشناسى، اوستاخوانى و مانترك، هم اكنون در تارنماى رسمى مانتره٢٤ قابل مشاهده مى باشد. هم چنين شركت كنندگان اوستاخوانى مى توانند با مراجعه به پروفايل خود امتياز خود در[…]

ادامه …

ارسال طرح اوليه و نام نويسى در بخش گاتاشناسى مانتره ٢٤ تمديد شد

ارسال طرح اوليه نوشتارها كه به منزله ثبت نام در بخش گاتاشناسى نيز مى باشد، تا “١٨ ارديبهشت ماه” تمديد شد. 📌لازم به ذكر است كه امسال كانون دانشجويان زرتشتى براى تقدير هرچه بهتر و[…]

ادامه …