سومین روز مرحله مقدماتی از همایش مانتره ۲۶

مرحله مقدماتی مانتره ۲۶ در شهرهای یزد، تهران و شیراز در روزهای ۹ تا ۱۱ امردادماه برگزار می شود. در روز سوم از همایش مقدماتی، پسین جمعه، ۱۱ امردادماه، درسالن کانون دانشجویان زرتشتی برگزار شد.[…]

ادامه …

سومین روز مرحله مقدماتی از همایش مانتره ۲۶ در شیراز

مرحله مقدماتی مانتره ۲۶ در شهرهای یزد، تهران و شیراز در روزهای ۹ تا ۱۱ امردادماه برگزار می شود. در روز سوم از همایش مقدماتی، پسین جمعه، ۱۱ امردادماه، در تالار باغ وقفی شهر شیراز[…]

ادامه …

نخستین روز مرحله مقدماتی از همایش مانتره ۲۶

مرحله مقدماتی مانتره ۲۶ در شهرهای یزد، تهران و شیراز در روزهای ۹ تا ‌۱۱ امرداد ماه برگزار می شود. نخستین روز از همایش مقدماتی، پسین چهارشنبه، ۹ امرداد ماه، در سالن قاسم آباد شهر[…]

ادامه …

جزييات مرحله مقدماتى بيست و ششمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره مشخص شد

•يزد(روز اول): چهارشنبه ٩ امرداد ماه 🕒ساعت ٣ پسين 📌تالار قاسم آباد •يزد(روز دوم): پنجشنبه ١٠ امرداد ماه 🕓ساعت ٤ پسين 📌تالار قاسم آباد •تهران: آدينه ١١ امرداد ماه 🕒ساعت ٣ پسين 📌تالار لعل نوذر[…]

ادامه …

برگزیدگان اوستاخوانی مانتره ۲۵ مشخص گردید

برگزیدگان اوستاخوانی مانتره ۲۵ مشخص گردید اسامی برگزیدگان به شرح زیر می‌باشد:   اهنود گات: مهسا دهموبد شریف آباد آترینا بهار رزیتا رستمی عصر آبادی از یرخوانی بالای ۱۸: مهتاب گشتاسبی خدامراد چهل مرد ساناز[…]

ادامه …

راه يافتگان به بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره مشخص شدند

راه يافتگان به بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره مشخص شدند. 📌اسامى پذيرفته شدگان در بخش هاى گاتاشناسى، اوستاخوانى و مانترك، هم اكنون در تارنماى رسمى مانتره قابل مشاهده مى باشد. فرم شرايط[…]

ادامه …

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در تهران

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در تهران شرکت کنندگان مقدماتی تهران

ادامه …