نام نويسى بخش هاى اوستاخوانى و مانترك بيست و چهارمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره تمديد شد

زمان نام نويسى در بخش اوستاخوانى و بخش مانترك، تا آدينه نهم تيرماه تمديد شد. علاقه مندان نيز مى توانند با مراجعه به تارنماى مانتره، ضمن كسب اطلاعات بيشتر، اسامى هاى ثبت شده از تاريخ[…]