راه يافتگان به بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره مشخص شدند

راه يافتگان به بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره مشخص شدند. 📌اسامى پذيرفته شدگان در بخش هاى گاتاشناسى، اوستاخوانى و مانترك، هم اكنون در تارنماى رسمى مانتره قابل مشاهده مى باشد. فرم شرايط[…]

ادامه …

ارسال و توزیع دفترچه های مانترک ۲۵ از سوی کانون دانشجویان زرتشتی

🔸ارسال و توزیع دفترچه های مانترک ۲۵ از سوی کانون دانشجویان زرتشتی به مکان های مذکور در فراخوان مانترک (انجمن زرتشتیان کرج، انجمن زرتشتیان شیراز، باشگاه اردشیر همتی کرمان، گاتاپويان و کانون دانشجویان زرتشتی تهران)[…]

ادامه …

نام نويسى بخش هاى اوستاخوانى و مانترک بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره تمديد شد…

📌نام نويسى بخش هاى اوستاخوانى و مانترک بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره تمديد شد… 📝زمان نام نويسى در بخش اوستاخوانى و بخش مانترك، تا آدينه هشتم تيرماه تمديد شد. 🖌لازم به ذكر[…]

ادامه …

🔶🔹بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسی مانتره🔹🔶 “نام نويسى بخش اوستاخوانى و بخش مانترك آغاز شد” 🖌زمان نام نويسى بخش “اوستاخوانى” و بخش “مانترك” از امروز يكم تيرماه آغاز شد و تا پنجم تيرماه[…]

ادامه …

فراخوان هاى اوستاخوانى، گاتاشناسى و مانترک بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مـــــانـــتـــره منتشر شدند…

فراخوان هاى اوستاخوانى، گاتاشناسى و مانترك بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مـــــانـــتـــره منتشر شدند… اينك كه يك ربع قرن از برگزارى تنها همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى زرتشتيان سراسر كشور مى گذرد، كانون دانشجويان[…]

ادامه …

راه يافتگان به بيست و چهارمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره مشخص شدند

اسامى پذيرفته شدگان در بخش هاى گاتاشناسى، اوستاخوانى و مانترك، هم اكنون در تارنماى رسمى مانتره٢٤ قابل مشاهده مى باشد. هم چنين شركت كنندگان اوستاخوانى مى توانند با مراجعه به پروفايل خود امتياز خود در[…]

ادامه …

نام نويسى بخش هاى اوستاخوانى و مانترك بيست و چهارمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره تمديد شد

زمان نام نويسى در بخش اوستاخوانى و بخش مانترك، تا آدينه نهم تيرماه تمديد شد. علاقه مندان نيز مى توانند با مراجعه به تارنماى مانتره، ضمن كسب اطلاعات بيشتر، اسامى هاى ثبت شده از تاريخ[…]

ادامه …