گزارشی از مرحله مقدماتی مانتره در تهران

مرحله ی مقدماتی مانتره ۲۵ در تهران با ۵۰ شرکت کننده در سالن دبیرستان دوره اول رستم آبادیان در روز آدینه، ۱۸ امرداد ماه برگزار شد. خانم ها موبدیار دکتر راشین جهانگیری، موبدیار پریا ماوندی، رویا نمیرانیان و تریتی کیانی و آقای موبد دکتر پدرام سروش پورداوری بخش اوستاخوانی را بر عهده داشتند.
گروه اهنود با خواندن سرودی از گاتا آغازگر برنامه بودند.

 

 

1 thought on “گزارشی از مرحله مقدماتی مانتره در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *