ارائه دهندگان نخستین روز بخش گاتاشناسی مانتره ۲۵

در نخستین روز همایش مانتره ۲۵ شرکت کنندگان بخش نوشتار جنبی بالا ۱۸ سال به ارائه می‌پردازند. چکیده مقالات به شرح زیر می‌باشد:

رابطه‌ها

ارائه دهندگان: نیمارایومند، نیکنام رایومند

چکیده مقاله: در این مقاله روابط میان دختر و پسر بررسی می‌شود و ویژگی‌ها و عیوب این ارتباطات مشخص شده و نقش والدین و معلمان و جامعه در آموزش این ارتباط بررسی شده و مشخص شده هر کدوم چه وظایف و چه تاثیری بر روی جوانان دارند بعضی از دوستی‌های میان دختران و پسران با هدف ازدواج صورت نمی‌گیرد و این نوع رابطه‌ها مشکلات خاص خود را دارد از جمله وابستگی‌های عاطفی که باعث سخت شدن قطع رابطه می‌شود زیر پا گذاشتن حرمت‌ها و ارزش‌های اجتماعی و غیره دوستی‌هایی که هدفی غیر از ازدواج در آن‌ها دنبال می‌شود قطعاً دوستی پایدار و بلندمدتی نخواهد بود در ارتباط با رابطه و پيوند دو جنس مخالف به طور كلي سه ديدگاه افراطی و تفریطی و اعتدالی مطرح است يکي از وظايف مهم در تعليم و تربيت يک نسل ياري دادن آن راي يافتن هويت خويش است مربيان اعم از معلمان، مديران و مربيان پرورشی بايد شرايط و محيطي را فراهم سازند تا دانش آموزان در پايان دوره نوجواني بتوانند تصوير و توصيف کمابيش روشني از خود و موقعيت اجتماعي خويشتن و نيز آينده‌اي که در پيش رو دارد داشته باشد

 

احوال شخصیه

ارائه دهندگان: مهران منوچهری کلانتری، سپند ایزدی کلانتری

چکیده مقاله: احوال شخصیه یک اصطلاح نسبتاً جدید حقوقی است که در حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی امروزی به کار می‌رود.  این اصطلاح در متون دینی ما سابقه ندارد، البته مصادق آن مورد بحث قرار گرفته است. احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و تکالیف فرد را در اجتماع معین می‌