ارائه دهندگان آخرین روز بخش گاتاشناسی مانتره ۲۵

در آخرین روز همایش مانتره ۲۵ شرکت کنندگان بخش نوشتار به ارائه می‌پردازند. چکیده مقالات به شرح زیر می‌باشد:

 

پاداش و بخشش در گاهان

ارائه دهنده:کیانا نمیرانیان،  شینا سرداری

چکیده مقاله:در این نوشتار تلاش بر آن بوده تا در گسترش پژوهش پیشین که درباره‌ی ایزد ارد نگاشته شده، جست‌وجویی پیرامون این ایزد و واژگان مترادف به معنای پاداش و بخشش انجام شود. جستاری که در بندهای گاهان صورت گرفت واژگانی چون «میژدم» را هم‌معنای اشی و مشتقات آن قرار داد؛ حال اینکه این واژگان تنها در لفظ مترادف بوده و هر یک کاربرد ویژه‌ی خود را دارند. تفسیری بر این بندهای گاهان انجام شده و با در نظر گرفتن معنا و مفهوم کلی هر بند، پاداش و بخشش در موقعیت‌های گوناگون و کاربردهای گوناگون دسته‌بندی گشته‌اند. همچنین ریشه‌ی افعالی با مفهوم بخشش، بخشایش و پاداش بررسی شده‌است. یافته‌های تا کنون نشانگر این موضوع بوده که تفاوت این واژگان گاه در مفهوم مادی و معنوی، بزرگترین پاداش و یا حتی در شیوه‌ی نگارش و کاربرد اجزای جمله در کنار یکدیگر بوده‌است. همچنین پیرامون برخی واژگان دیدگاه مادی وجود دارد که در گاهان مد نظر نبوده و در نوشتار پیشین بدان اشاره شده‌است که در ادامه مروری کوتاه نیز بر این مورد خواهیم‌داشت

 

خدا در گاهان

ارائه دهنده:آرشام باوفا و بابک نیک دین

چکیده مقاله:آنچه مسلم است درمحیط و زمان زرتشت نیاپرستی، ستایش پدیده‌ها و عناصر مختلف طبیعی و اعتقاد به خدایان متعدد وجود داشته‌است. تا قبل از ایجاد شهرها و دولت‌ها، عشایر و قبایل هریک برای خود خدایانی داشتند که محافظ و مدافع آنها تصور می‌شد، پس از تکمیل شهرها  و دولتها، خدایان معابد آن شهرها که وابسته به مردم آن جامعه بودند شکل‌گرفته و تا دولت بزرگی تشکیل نشد خدایان عمومی نیز بوجود نیامدند. درتاریخ ادیان جهان بزرگترین تحولی که بوجودآمد و زرتشت را باید مبتکر آن دانست، طرح اعتقاد به خدای واحدی است که وابسته به قوم و عشیره و ملت واحدی نبود، درمعبد و مکانی جای نداشت و خالق همه جهان و جهانیان بود. در زمانیکه هیچ انگیزه خارجی برای اعتقاد به یک خدای واحد نبود، دردورانی که اعتقاد به یک خالق بی‌جاومکان وفارغ از زمان، غیروابسته به قوم و ملت و گروه خاصی، غیرقابل قبول می‌نمود زرتشت پیام یکتاپرستی خود را اعلام کرد. زرتشت که با طرح سوالات بسیار از طبیعت، منش نیک و زندگانی اجتماعی انسان و… توانسته بود طی ده سال تنهایی در طبیعت پاسخ‌های خود را با الهام از نیروی بسیار دانا بیابد و پی به”اشا” نظم خلل‌ناپذیر طبیعت ببرد و ناظم این نظم را خدای دانا و دانای بزرگ هستی‌بخش یا اهورامزدا بنامد و برآن اساس گاتها یا سروده‌های خود را با سرودهایی که تاکنون کس نسروده بسراید و کلامش را در آن کتاب مانتره بنامد و به انسان بیاموزد که با تفسیرگاتاها و اندیش‌انگیزشدن فکر می‌توان به زندگی با پارسایی و جاودانی رسید. حال برآنیم که با تفسیرگاتها خدای زرتشت را بشناسیم و تفکرات خود در این زمینه را به چالش بکشیم.

 

انسان در گاهان

ارائه دهنده:بابک نیک‌دین و آرشام باوفا

چکیده مقاله:اولین موضوعی که در گاتها با آن مواجه میشویم نامی است که اشوزرتشت بر کلامش نهاده و آن مانتره است یعنی”برانگیزنده اندیشه”و در این حال به این فکرمیکنیم که چگونه میتوان اندیشه را برانگیخت و به آن اطمینان کرد؟ آیا بر اساس اندیشه میتوان کارهای درست و نادرست را انتخاب کرد و اشتباه نکرد؟ آیا غیر از اینست که اندیشه ملاک دانایی بشر و سرچشمه گفتار و کردار هر انسانی است؟ آیا غیر از اینست که اندیشه موفق اندیشهایست که نسبت به بقیه بیشتر بداند و بتواند از دانش خود بیشتر استفاده نماید؟ چگونه میتوان اندیشه را برانگیخت و راه خود را انتخاب کرد؟ اشوزرتشت درگاتاها به انسان آزادی عمل و فکر را پیشنهاد نموده و به او اختیارداده که هرکاری را که درست است انجام دهد. هر انتخابی مسئولیتی دارد که عواقب این مسئولیت بعهده انسان و اندیشه اوست. درگاهان انسان آزاد است با مسئولیتی زیاد، بایستی انتخاب راه درست و نادرست را براساس اندیشه آموخت و در این راه اشوزرتشت به انسان یاد میدهد که در مقابل هر مشکلی سؤالی مطرح نموده و دنبال جواب آن باشد. درگاهان از اشون یاد میشود که باید دروند را به راه راست رهنمون باشد. انسان با دانایی کامل و با آموزش و پرورش درست میتواند درست بیاندیشد، درست بگوید و درست به انجام رساند، بنابراین انسان بایستی اندیشه خود را تکامل بخشد و بیاموزد. درگاهان اشوزرتشت حتی پل چینود را که در جهان پسین میباشد مرز بین دانایی و نادانی میداند و اعتقاد دارد دانایان از آن عبورکرده و نادانان تا زمان دانا شدن در پشت آن میمانند. برآنیم تا با مطالعه گاتاها و تفسیر آن مسئولیت انسان را در این دنیا معلوم نموده و راز آفرینش انسان و دلیل آنرا جسته و چگونگی انتخاب راه خود را بررسی نماییم.

 

سیر تحول فره از گاهان تا به امروز

ارائه دهنده:بهار فرودی قاسم‌آبادی، آریانا افسرکشمیری

چکیده مقاله:فر یا فره یا خوره یا خورنه یکی از نمادهای قدرت است که مانند نوری از طرف خداوند به درون اشخاص درستکار و نیکو می‌تابد و به صورت نوری از سوی چهره آن‌ها پدیدار می‌شود. این نیرو با انجام کارهای نادرست از بین می‌رود. پهلوانان نیز دارای فر مخصوص به خود هستند. واژه فر در کتاب‌های گوناگون همچون گات‌ها، بخش‌های اوستا، متون پهلوی، شاهنامه و لغت‌نامه‌ها معانی مختلفی دارد اما به ‌طور کلی به معنای روشنایی، شکوه و جلال است.

 

واکاوی واژه اهورامزدا و مزدا اهورا در اهنودگاه زرتشت

ارائه دهنده:یسنا بهمردی کلانتری

چکیده مقاله:گاثه ها یا گاهان سروده های زرتشت یکی از کهن ترین نوشته‌هایی است که در جهان برجای مانده‌است این متن کهن دربردارنده‌ی واژه‌ها و مفاهیمی بسیار عمیق و پربار است که ما زرتشتیان به عنوان اصول و کارآیی در زندگی روزمره از آن استفاده می‌کنیم به همین دلیل واکاوی و پژوهش در کلمات و مفاهیم آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این میان از برخی واژه‌ها در طول زمان و توسط محققان اروپایی و ایرانی برداشت‌هایی انجام شده که جای بحث و بررسی بیشتر دارد. سرچشمه مفاهیم بندها و اکثر واژه های گاهانی بر مبنای راه و روش درست زیستن، پروردگار و آفریده هایش است. اینک در تلاشیم واژه‌های اهورامزدا و مزدا‌اهورا را واکاوی و تفاوتشان را بیابیم. در این قسمت با بررسی گات‌ها و خواندن ترجمه‌هایی از موبدان و محققان و مفسران متفاوت آغاز و سپس با کنار یکدیگر گذاشتن مطالب و درنظرگرفتن نظریه‌های گوناگون و ثابت‌کردن گزینه‌ی مناسب به اتمام می‌گردد. در این نوشتار نظریه‌های متفاوتی چون یکی‌بودن معنی این دو واژه و تنها کاربرد آن برای آهنگین کردن بندها است و نظریه دیگر بر این اساس است که یکی از این دو واژه کاربرد مادی و دیگری کاربرد معنوی دارد . این نوشتار شامل چکیده، مقدمه، متن اصلی، نتیجه‌گیری و منابع است و بر این تلاش است که این موارد استفاده از این دو واژه‌ها را در بین متن‌ها جستجو کند.

 

شبکه جهانی جوامع زرتشتی

ارائه دهنده:رادمان خورشیدیان

چکیده مقاله:این نوشتار بر آن است تا با نگاهی به الگوی ساماندهی جامعه زرتشتیان یزد، پیشنهادی را برای آینده جامعه جهانی زرتشتی ارائه دهد. پیشنهادی که بر اساس نظریه سیستم‌های پیچیده سازگارا می‌تواند بیشترین پایداری را در برابر آینده داشته باشد. آنچه در اینجا به‌صورت خلاصه آمده است دستاورد پایان‌نامه من در رشته پیش‌بینی اجتماعی در دانشگاه ترنتو با عنوان «شبکه جوامع عمدی و آینده: با تحلیل سیستم‌های پیچیده سازگارا» است. در این پژوهش من شبکه جوامع عمدی را به‌عنوان سازوکاری کارآمد در روزگار پرتلاطم کنونی برای مواجهه با آینده معرفی کرده‌ام.

4 thoughts on “ارائه دهندگان آخرین روز بخش گاتاشناسی مانتره ۲۵

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *