نام نويسى بخش هاى اوستاخوانى و مانترك بيست و چهارمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره تمديد شد

زمان نام نويسى در بخش اوستاخوانى و بخش مانترك، تا آدينه نهم تيرماه تمديد شد. علاقه مندان نيز مى توانند با مراجعه به تارنماى مانتره، ضمن كسب اطلاعات بيشتر، اسامى هاى ثبت شده از تاريخ[…]

ارسال طرح اوليه و نام نويسى در بخش گاتاشناسى مانتره ٢٤ تمديد شد

ارسال طرح اوليه نوشتارها كه به منزله ثبت نام در بخش گاتاشناسى نيز مى باشد، تا “١٨ ارديبهشت ماه” تمديد شد. 📌لازم به ذكر است كه امسال كانون دانشجويان زرتشتى براى تقدير هرچه بهتر و[…]