نام نويسى بخش هاى اوستاخوانى و مانترک بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره تمديد شد…

📌نام نويسى بخش هاى اوستاخوانى و مانترک بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره تمديد شد… 📝زمان نام نويسى در بخش اوستاخوانى و بخش مانترك، تا آدينه هشتم تيرماه تمديد شد. 🖌لازم به ذكر[…]

🔶🔹بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسی مانتره🔹🔶 “نام نويسى بخش اوستاخوانى و بخش مانترك آغاز شد” 🖌زمان نام نويسى بخش “اوستاخوانى” و بخش “مانترك” از امروز يكم تيرماه آغاز شد و تا پنجم تيرماه[…]

فراخوان هاى اوستاخوانى، گاتاشناسى و مانترک بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مـــــانـــتـــره منتشر شدند…

فراخوان هاى اوستاخوانى، گاتاشناسى و مانترك بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مـــــانـــتـــره منتشر شدند… اينك كه يك ربع قرن از برگزارى تنها همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى زرتشتيان سراسر كشور مى گذرد، كانون دانشجويان[…]