جزييات مرحله مقدماتى بيست و ششمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره مشخص شد

•يزد(روز اول): چهارشنبه ٩ امرداد ماه 🕒ساعت ٣ پسين 📌تالار قاسم آباد •يزد(روز دوم): پنجشنبه ١٠ امرداد ماه 🕓ساعت ٤ پسين 📌تالار قاسم آباد •تهران: آدينه ١١ امرداد ماه 🕒ساعت ٣ پسين 📌تالار لعل نوذر[…]

ادامه …