بایگانی برچسب: اسامی

بودن شما امیدبخش بودن ماست

بیست و شش سال از آن سالی می‌گذرد که دست به دست هم دادیم و همایشی را آغاز کردیم تا بیش از پیش سروده‌های اندیشه برانگیز پیام‌‌آورمان، اشوزرتشت اسپنتمان، را بشناسیم، بیاندیشیم و بخوانیم و در زندگی از آن بهره بجوییم. اما یقیناً بدون حضور

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس